2.12.10

Σκληρό παζάρι για τους µισθούς...


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Γεωργάκης
Σηµεία σύγκλισης για τις συµβάσεις...
Ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοΐδης (δεξιά) δέχθηκε χθες τον πρόεδρο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
Αγριο παζάρι αλλά και σηµεία σύγκλισης για το µέλλον των µισθών σηµειώθηκαν χτες σε ανεπίσηµη συνάντηση µεταξύ εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ - ΣΕΒ - ΓΣΕΒΕ - Εµποροι), του γ.γ. του υπ. Εργασίας κ. Δ. Δασκαλάκη και του καθηγητή κ. Ι. Κουκιάδη.

Οι διαπραγµατεύσεις θα...
συνεχιστούν ώστε το υπουργείο Εργασίας, αν επιτευχθεί συµφωνία και αφού εγκριθεί από την τρόικα, να προχωρήσει στη νοµοθέτηση εντός του Δεκεµβρίου.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα 4 σηµεία σύγκλισης είναι τα εξής:

1 Για την επέκταση των κλαδικών συµβάσεων θαγίνει αποστολή υποµνήµατος στον Πρωθυπουργό αλλά και στην τρόικα ώστε να παραµείνει το σηµερινό καθεστώς.

2 Η µείωση µισθών µέσω των επιχειρησιακών συµβάσεων στην υπεροχή τουςέναντι των κλαδικών θα φθάνει το 10-12 %. 3 Η διάρκειά τους να είναι έως 2 έτη και στο διάστηµα αυτό να µην γίνονται απολύσεις.

4 Σε επιχειρήσεις µεπροσωπικό έως 20 άτοµα θα δηµιουργηθούν ενώσεις προσώπων που θα αναλάβουν τις διαπραγµατεύσεις µε τους εργοδότες.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δασκαλοπουλος,σε χτεσινοβραδινή του δήλωση, µετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στα γραφεία του Συνδέσµου, ανέφερε ότι «σε πείσµα τών κατ’ επάγγελµα αρνητών της κοινωνικής συνεννόησης, οι κοινωνικοί εταίροι δεν απεµπόλησαν σήµερα το δικαίωµα καιχρέος τουςνα συζητούν και να αναζητούν κοινές λύσεις σε κοινά προβλήµατα». «Πεποίθηση µου», πρόσθεσε, «είναι ότι οι κοινωνικοί εταίροι διαθέτουν την απαιτούµενη νηφαλιότητα για να συγκλίνουν στα εργασιακά ζητήµατα που ανακύπτουν µέσα απότην εφαρµογή του Μνηµονίου µε στόχο την προστασία της απασχόλησης και τη στήριξη της ανάπτυξης. Μολονότι είναι φυσικό να υπάρχουν µεταξύ µας επί µέρους αποκλίσεις, µας ενώνει η αγωνία να προστατεύσουµε στο µέτρο του δυνατού τις επιχειρήσεις και τουςεργαζοµένους µας από τις επιπτώσεις της κρίσης, κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Τονίζεται ότι στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο προβλέπεται η επικράτηση των επιχειρησιακών συµβάσεων εργασίας έναντι των κλαδικών, γεγονός πουοδηγεί στονιδιωτικό τοµέα σε µειώσεις µισθών έως 25%.

Ως προς τη δυνατότητα επικράτησης των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών συµβάσεων εργασίας, στο αναθεωρηµένο κείµενο αναφέρεται ότι «η επικράτηση των επιχειρησιακών συµβάσεων θα γίνεται υπό την αίρεση της ύπαρξης αναγκαίων περιορισµών». Με τη νέα ρύθµιση:

- Οι όροι και οι προϋποθέσεις απόκλισης των επιχειρησιακών συµβάσεων από τις κλαδικές θα γίνει όχι ανέλεγκτα, όπως αρχικάπροβλεπόταν, αλλά κάτω από όρους και διαδικασίες. -Διασφαλίζεται πλέον ότιοι επιχειρησιακές συµβάσεις θα αποκλίνουν µόνο από τις κλαδικές και οµοιοεπαγγελµατικές συµβάσεις καιόχι από τη ΓενικήΣυλλογική Σύµβαση Εργασίας, που θα εξακολουθήσει να είναι το πάτωµα για τις αποδοχές των εργαζοµένων.

Η πρόταση της υπουργού
Τη συναίνεση στις ρυθµίσεις για τις επιχειρησιακές συµβάσεις ζητεί η υπουργός Εργασίας Λ. Κατσέλη µε αφορµή τιςδιαβουλεύσειςµε τους κοινωνικούς εταίρους για την ευελιξία στην αγοράεργασίας.Κατά την εισήγησή της στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, η κ. Κατσέλη σηµείωσε πως πρέπει να ληφθεί υπόψη «το γεγονός ότι µεγάλες, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται ελεγχόµενη ευελιξία στη διαµόρφωση του µισθού, αλλά µε όρους που θα αποτρέψουν µιαν ανεξέλεγκτη εφαρµογή, η οποία θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό αλλά και στο εισόδηµα του εργαζοµένου». «Βρισκόµαστε σε έναν δρόµο που µας δίνει µια αισιοδοξία ότι θα βάλουµε ένα πλαίσιο στο οποίο θα υπάρχειανοχή, ανόχι συναίνεση» τόνισε η υπουργός Εργασίας και συµπλήρωσε ότι «µέσα στον µήνα θα κατατεθεί το σχέδιο νόµου που απορρέει από τοΜνηµόνιο για την αναµόρφωση του συστήµατος των συλλογικών διαπραγµατεύσεων».

Οι εταιρΟι φερΟνται

να συµφωνούν ότι οι µισθοί δεν µπορούν να µειωθούν πέραν του 12% σε σχέση µε τις κλαδικές


... ενώ ο ΣΕΒ προκαλεί µε προτάσεις - σοκ

«Tαφόπλακα» στό 40ωρο εβδοµαδιαίας εργασίας αλλά και στο πενθήµερο, υπερωρίες και υπερεργασία χωρίς αµοιβή αλλά και εργασία το Σάββατο περιλαµβάνουν οι προτάσεις-σοκ του προέδρου του ΣΕΒ (βιοµήχανοι) Δ. Δασκαλόπουλου, προκαλώντας την οξύτατη αντίδραση της ΓΣΕΕ.

Ο κ. Δασκαλόπουλος πρότεινε – κατά τη συνάντηση που είχε χθες µε τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μ. Χρυσοχοΐδη στο κτίριο του ΣΕΒ – συµψηφισµό των επιπλέον ωρών εργασίας και διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε τετραµηνιαία βάση, ηλεκτρονική καταγραφή των υπερωριών ώστε να περιοριστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και απασχόληση την έκτη ηµέρα µε χορήγηση ενός επιπλέον ρεπό. Με πρόσχηµα «την άρση των εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα», ο ΣΕΒ προτείνει ως λύση τον συµψηφισµό της υπέρβασης του ηµερήσιου ωραρίου που πραγµατοποιείται εντός της εβδοµάδας έως δύο ώρες πέραν του 8ώρου και να επιτρέπεται η απασχόληση την έκτη ηµέρα µε χορήγηση αναπληρωµατικής ανάπαυσης. Στα εργασιακά, οι προτάσεις του ΣΕΒ περιλαµβάνουν ακόµη τη µείωση κατά 50% (από 8% σε 4%) του ποσοστού των προσλήψεων που καλύπτεται υποχρεωτικά από ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων (άτοµα µε ειδικές ανάγκες, πολύτεκνοι κ.ά.), την αναθεώρηση της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων και τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

ΗΓΣΕΕ σχολιάζονταςτιςπροτάσεις Δασκαλόπουλου επισηµαίνει ότι «µε πρόσχηµα την κρίση, οι βιοµήχανοι επιχειρούν για ακόµη µία φορά να ισοπεδώσουν κάθε εργασιακό δικαίωµα». Ας καταλάβουν επιτέλους, τονίζει η ΓΣΕΕ, ότι «ο κόµπος έφτασε στο χτένι και ότι οι εργαζόµενοι µε τους εκβιασµούς και τις απειλές τους έχασαν περισσότερα από ό,τι µπορούσαν ώστε εκείνοι να πετύχουν τον στόχο τους, που δεν είναι άλλος από τη διεύρυνση της κερδοφορίας και των προνοµίων τους. Η θέση της ΓΣΕΕ είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγµάτευτη. Οι εργαζόµενοι δεν θα πληρώσουν άλλο το µάρµαρο. Ας πληρώσουν, επιτέλους, όλοι όσοι τα προηγούµενα χρόνια πλούτιζαν και πλουτίζουν στις πλάτες µας. Απαιτούµε από την κυβέρνηση να πετάξει στο καλάθι των αχρήστων αυτές τις «φαεινές ιδέες» του ΣΕΒ, όπως απαιτούµε και από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Βιοµηχανιών να πάρει πίσω τις σηµερινές προτάσεις του για τις ανατροπές στα εργασιακά και να αναλάβει αυτό που από καιρό έπρεπε να είχε κάνει: τη δική του κοινωνική ευθύνη και υποχρέωση».

Και απελευθέρωση κερδών
Πάντως, εκτός από τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, ο ΣΕΒ ζητεί απελευθέρωση των περιθωρίων κέρδους στα οπωροκηπευτικά, κατάργηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων να προαναγγέλλουν τις µεταβολές των τιµών 20 ηµέρες πριν και να υποβάλλουν κοστολογικά στοιχεία στο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προτού προβούν σε ανατιµήσεις. Επίσης κατάργηση της διατίµησης στα κυλικεία των πλοίων, αλλαγή του τρόπου τιµολόγησης των φαρµάκων, κατάργηση της έκδοσης τιµολογίων από τους αγρότες, όπως και της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να ενηµερώνουν την Επιτροπή Ανταγωνισµού για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Τέλος, εισηγείται εξορθολογισµό των κοµίστρων στις αστικές συγκοινωνίες και τα ταξί και κατάργηση των περιορισµών για εγκατάσταση βιοµηχανιών και αποθηκών στην Αττική.


«Να πληρώσουν οι έχοντες»

αΙχΜΗΡΗ παΡΕΜβασΗ έκανε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, για τα φορολογικά βάρη και τους έχοντες και κατέχοντες, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν... καβούρια στην τσέπη τους. «∆εν πληρώνουν όλοι αναλογικά τα βάρη της κρίσης», είπε ο Κ. Παπούλιας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε µε το προεδρείο της ΓΣΕΕ, και ζήτησε να πληρώσουν οι έχοντες. «Νοµίζω ότι θα ήταν µια δίκαιη συµπεριφορά από τους κρατούντες να πιέσουν και τους έχοντες να ανοίξουν το πορτοφόλι τους. Γιατί φοβάµαι ότι πολλοί από τους έχοντες έχουν “καβούρια” µέσα στην τσέπη», σηµείωσε χαρακτηριστικά.


«Αποφασισµένοι για σύγκρουση µε τις συντεχνίες»
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βούλα Κεχαγιά

Στην απελευθερωΣη του επαγγέλµατος του φαρµακοποιού προτίθεται να προχωρήσει το επόµενο διάστηµα η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε χθες ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ενηµερώνοντάς τους για τις κυβερνητικές δεσµεύσεις απέναντι στο Μνηµόνιο. Ο υπουργός Οικονοµικών είπε σχεδόν ευθέως ότι η κυβέρνηση θεωρεί τη σύγκρουση µε συνδικάτα και επαγγελµατικούς κλάδους µονόδροµο για την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών, ενώ επιβεβαίωσε ότι η τρόικα επιθυµεί το κλείσιµο της Αγροτικής Τράπεζας µε το σκεπτικό ότι δεν µπορεί να µπει στον υγιή ανταγωνισµό. Πάντως, ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να αντιπροτείνει στην τρόικα την ενσωµάτωση της ΑΤΕ µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η ενηµέρωση που έκανε χθες ο κ. Παπακωνσταντίνου σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται στο πλαίσιο µιας προσπάθειας της κυβέρνησης να «δέσει» την κοινοβουλευτική της οµάδα ενόψει της κατάθεσης κρίσιµων νοµοσχεδίων στη Βουλή. Αλλωστε σήµερα ο υπουργός αναµένεται να ενηµερώσει και το ΚΤΕ Οικονοµικών του ΠΑΣΟΚ σε διευρυµένη σύνθεση µε θέµα τον κρατικό προϋπολογισµό.

Γκρίνια από βουλευτές
Πάντως, και από τη χθεσινή ενηµέρωση δεν έλειψαν τα παράπονα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την εικόνα της κυβέρνησης και τη στάση ορισµένων υπουργών. «Δεν γίνεται να υπάρχουν υπουργοί δύο ταχυτήτων, ούτε υπουργοί φίλοι και εχθροί του λαού», ήταν ένα από τα σχόλια που ακούστηκε έντονα στη χθεσινή ενηµέρωση. Επίσης, κάποιοι από τους παριστάµενους βουλευτές κατήγγειλαν στον Γ. Παπακωνσταντίνου ότι δεν έχουν περιοριστεί οι σπατάλες στον δηµόσιο τοµέα, αναφέροντας ενδεικτικές περιπτώσεις: Για παράδειγµα, είπαν, υπάρχουν υπάλληλοι του ΟΠΑΠ µε 120.000 ευρώ εκκαθαριστικό και κλητήρες σε υπουργεία µε µηνιαίες απολαβές της τάξης των 3.000 ευρώ.

Κριτική σε Κατσέλη
Αποδέκτης αρνητικών σχολίων έγινε όµως προχθές και η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη, ενηµερώνοντας το αρµόδιο ΚΤΕ στη Βουλή για τις επιχειρησιακές συµβάσεις. Η υπουργός έκανε γνωστό ότι στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο υπάρχει ως όρος η εφαρµογή των επιχειρησιακών συµβάσεων για την καταβολή της τέταρτης δόσης του δανείου προς τη χώρα µας, προκαλώντας αρνητικά σχόλια από τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Πάρη Κουκουόπουλο. «Δεν είναι δυνατόν να πάµε σε µείωση µισθών στον ιδιωτικό τοµέα» , είπε, αλλά η υπουργός τού αντέτεινε: «Κι όµως το ψηφίσατε αυτό». «Κι όµως, το αµφισβητώ», απάντησε ο βουλευτής, συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους τον διάλογο, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, οι µειώσεις µισθών στον ιδιωτικό τοµέα προβλέπονται στο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο του Αυγούστου.

Χθες πάλι δόθηκε στη δηµοσιότητα από την αντιπροεδρία της κυβέρνησης η αναφορά υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Σύµφωνα µε την έκθεση, έχουν καθυστερήσει 14 δράσεις, οι οποίες βρίσκονται στο «κόκκινο», γεγονός που, όπως σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη, προκαλεί αναπόφευκτα καθυστέρηση και στη µείωση της σπατάλης στον δηµόσιο τοµέα.


Πρόσκληση Γιώργου σε Μεντβέντεφ

ΓΙα τΙσ ανισορροπίες του παγκόσµιου συστήµατος που ευθύνονται εν µέρει για την «επιστροφή στον εθνικισµό», καθώς και για την οικονοµική κρίση που θα µπορούσε να οδηγήσει σε πολιτική και κοινωνική αστάθεια, µίλησε χθες από το βήµα της Συνόδου Κορυφής του ΟΑΣΕ που πραγµατοποιήθηκε στην Αστάνα του Καζαχστάν ο έλληνας Πρωθυπουργός.

Επίσης έκανε λόγο για την ελληνική προεδρία του ΟΑΣΕ (έληξε τον περσινό ∆εκέµβριο µε την υιοθέτηση της ∆ιαδικασίας της Κέρκυρας), η οποία, όπως είπε, εµπνεύστηκε από την πρωτοβουλία του ρώσου Προέδρου Μεντβέντεφ για µια νέα συµφωνία ασφαλείας στην Ευρώπη. Αλλωστε, ο Γ. Παπανδρέου συναντήθηκε χθες µε τον ρώσο Πρόεδρο και συζήτησαν, µεταξύ άλλων, για την ελληνική οικονοµία. Ο Γ. Παπανδρέου επανέλαβε την πρόσκληση της Αθήνας για επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου Μεντβέντεφ εντός του 2011. Υπενθυµίζεται ότι εκκρεµεί επίσκεψή του κατόπιν πρόσκλησης του Κάρολου Παπούλια.

Ο Γ. Παπανδρέου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επιστροφή στον εθνικισµό, την οποία απέδωσε εν µέρει «στις ανισορροπίες του παγκόσµιου συστήµατος» καθώς και στην «παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία που καθορίζεται από ιδιοτελή συµφέροντα στις αγορές, παρά από την αλληλεγγύη και τη συνεργασία». «Η ανασφάλεια», υπογράµµισε, «οδηγεί τους ανθρώπους να αναζητούν καταφύγια παρά από κοινού λύσεις στα κοινά προβλήµατα». Αναφέρθηκε ακόµη στις διεθνείς οικονοµικές αγορές και την αύξηση της ανισότητας. Οπως είπε, «η οικονοµική κρίση όπου τα κέρδη είναι ιδιωτικά και οι ζηµίες “κοινωνικοποιούνται” σίγουρα θα µπορούσε να οδηγήσει σε πολιτική και κοινωνική αστάθεια και η ανισότητα, κατά τη γνώµη µου, είναι µία από τις αιτίες που έχουµε παγκόσµια οικονοµική ανισότητα».

Ακόµη συναντήθηκε µε τον Πρόεδρο του Καζαχστάν Νουρσουλτάν Ναζαρµπάγιεφ, τον οποίο κάλεσε στην Ελλάδα. Είχε επίσης σύντοµες συναντήσεις µε τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Βρετανίας Νικ Κλεγκ, την υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Χέρµαν Βαν Ρόµπεϊ, τον Πρόεδρο της Αυστρίας Χάιντς Φίσερ, τον Πρόεδρο του Αζερµπαϊτζάν Ιλχάµ Αλίεφ και τον υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας Κέβιν Ραντ.
ΝΕΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: