1.7.10

Διόρθωση του λάθους του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ"...

Ο ιστορικός ηγέτης της Ανανεωτικής Αριστεράς Λεωνίδας Κύρκος, δήλωσε σήμερα πως "δεν είναι διάσπαση η...
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Διόρθωση του λάθους του ΣΥΡΙΖΑ είναι"...

Δεν υπάρχουν σχόλια: