3.7.10

Σύνταξη στα 35 έτη για τους ένστολους...

Τροπολογία της τελευταίας στιγμής...
Οι ένστολοι (αστυνομικοί, στρατιωτικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί) , σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε απόψε την τελευταία στιγμή, στο εξής θα συνταξιοδοτούνται με...

40 χρόνια ασφάλισης. Όμως, θα τους αναγνωρίζεται μια 5ετία πλασματικού χρόνου ασφάλισης, ανάλογα με την υπηρεσία, χωρίς να χρειάζεται να την εξαγοράσουν, ούτως ώστε να συνταξιοδοτούνται στα 35 χρόνια.
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται όσοι συμπληρώνουν, μέχρι το τέλος του 2010, τις προϋποθέσεις που προβλέπει σήμερα ο κώδικας στρατιωτικών συντάξεων.
Που σημαίνει ότι οι στρατιωτικοί θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 25 χρόνια υπηρεσίας ή, αν θέλουν, μα παραμείνουν στην υπηρεσία και να πάρουν συντάξεις με τους σημερινούς όρους τα ερχόμενα χρόνια.
Για τους ιπταμένους και άλλες κατηγορίες ειδικοτήτων υψηλής επικινδυνότητας ο χρόνος συνταξιοδότησης αυξάνεται από τα 18 στα 25 χρόνια, συν 15 πλασματικά...

Δεν υπάρχουν σχόλια: