1.6.10

Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω...

Ντάριο Φο. Φοβερό έργο. Και κάτω υπό τας παρούσας περιστάσεις κρίνεται και...

ως απαραίτητο βοήθημα για κάθε δεινοπαθούντα υπουργό Οικονομικών.
Μπορεί, όσον αφορά τουλάχιστον τον τίτλο, να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Όπως έκανε απόψε ο κύριος Παπακωνσταντίνου, προσπαθώντας να πείσει στην ΝΕΤ το Γ. Κύρτσο πως η (τι εξευγενισμένη έκφραση! ) επιχειρηματική κοινότητα πρέπει κι αυτή να συνδράμει, καταβάλλοντας τον οβολό της, στην ανόρθωση της Οικονομίας.
Καλό το θέατρο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: