1.5.10

Μανώλη, για πόσο;...

Δύσκολη ερώτηση. Την υπέβαλλε ο Νίκος Στραβελάκης σατον Καψή. "Κι ας πούμε ότι...

...περισώζονται ο 13ος κι ο 14ος μισθός Μανώλη. Αλλά για πόσο;".

Ο Μανώλης κούνησε το κεφάλι του. "Δεν ξέρω να σου πω".

Ποιος ξέρει!...

Δεν υπάρχουν σχόλια: