2.4.10

Το «πόιντ σύστεμ» Πάγκαλου για τους υπουργούς...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ
Οι επιδόσεις τους στην υλοποίηση του Προγράμματος Σταθερότητας σύμφωνα με τους ελέγχους προόδου του αντιπροέδρου...
Υπουργεία με επιδόσεις πολλών ταχυτήτων έχει η κυβέρνηση Παπανδρέου- αν και η κρίση αφορά αποκλειστικά τα υπουργεία που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας.
Μόνο δύο- το Οικονομικών (Παπακωνσταντίνου) και το Εσωτερικών (Ραγκούσης)- έχουν κατορθώσει να κινούνται σε μεγάλο βαθμό εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας (Κατσέλη) έχει χτυπήσει κόκκινο στις καθυστερήσεις, ενώ κάποια άλλα υπουργεία όπως για παράδειγμα το Εργασίας (Λοβέρδος), το Παιδείας (Διαμαντοπούλου) και το Υγείας (Ξενογιαννακοπούλου) κινούνται εντός
ορίων, ωστόσο δεν έχουν παρουσιάσει ακόμη αξιοσημείωτο νομοθετικό έργο. Επίσης το υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Μπιρμπίλη) δεν έχει θετικό πρόσημο στο έργο του, αφού μέχρι στιγμής έχει τροποποιήσει μία υπουργική απόφαση χωρίς να έχει ολοκληρώσει τη νομοθεσία για την προστασία των δασών. Ομοίως για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Μπατζελή) εκκρεμεί ο νόμος για τη θέσπιση του Μητρώου Αγροτών, ενώ στο σύνολό τους τα υπουργεία «εγκαλούνται» διότι δεν έχουν υποβάλει τις εισηγήσεις τους για τις συγχωνεύσεις φορέων και κρατικών οργανισμών.

Συνολικά στο κόκκινο βρίσκονται είκοσι δράσεις του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης της κυβέρνησης, περιλαμβανομένων νομοσχεδίων και υπουργικών αποφάσεων για το πρώτο τρίμηνο του 2010 που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην υλοποίησή τους.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το «βαθμολόγιο» της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, έναν ογκώδη τόμο που εξέδωσε στις 30/3 και διένειμε στους υπουργούς που συμμετέχουν στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ωστόσο, όπως ανέφεραν κύκλοι της αντιπροεδρίας, μέσα σε τρεις μέρες από την ημέρα διανομής του τόμου αρκετά υπουργεία ανέβασαν ταχύτητες με αποτέλεσμα να έχει διαφοροποιηθεί η βαθμολογία τους αισθητά. Παρ΄ όλα αυτά, βάσει του τελευταίου ελέγχου του κ. Πάγκαλου, τα δύο πιο παραγωγικά υπουργεία είναι τα Οικονομικών και Εσωτερικών. Το υπουργείο Οικονομικών έχει ολοκληρώσει μέσα στις προθεσμίες συνολικά 16 δράσεις, ωστόσο έχει βγει εκτός χρονοδιαγραμμάτων σε άλλες 12 δράσεις. Επίσης, το υπουργείο των Εσωτερικών κινείται εντός ορίων σε 8 δράσεις και έχει άλλες 2 δράσεις στο κόκκινο.

Την ίδια ώρα το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εμφανίζει 4 δράσεις στο κόκκινο, δηλαδή έχει υπερβεί τα χρονικά περιθώρια και μία δράση εντός χρονοδιαγραμμάτων. Το υπουργείο Παιδείας έχει ένα νομοσχέδιο εκτός χρονικού πλαισίου και το υπουργείο Περιβάλλοντος ένα νομοσχέδιο εντός ορίων και ένα εκτός χρονοδιαγράμματος. Επίσης το υπουργείο Εργασίας παρουσιάζει καθυστέρηση σε μία δράση, ωστόσο σε ό,τι αφορά το Ασφαλιστικό κινείται εντός χρονοδιαγραμμάτων, αφού η συγκεκριμένη κυβερνητική δράση χρωματίζεται με λευκές σκιάσεις. Το υπουργείο Υγείας, αν και δεν εμφανίζει κάποια ολοκληρωμένη νομοθετική πρωτοβουλία, κινείται εντός χρονοδιαγραμμάτων σε συνολικά 7 δράσεις. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανίζει μία δράση εκτός ορίων, ενώ για τα νομοσχέδια στα οποία εμπλέκονται σχεδόν όλα τα υπουργεία καταγράφονται τέσσερις καθυστερήσεις και έξι έγκαιρες κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο πρώτος τόμος υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης ουσιαστικά περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του κυβερνητικού έργου και καταδεικνύει την ολιγωρία που έχουν επιδείξει κάποια υπουργεία στην υλοποίηση των στόχων για το πρώτο τρίμηνο του 2010. Τα στοιχεία θα επικαιροποιούνται ανά 15νθήμερο και τα αποτελέσματα θα χρωματίζονται με κόκκινες, πράσινες ή λευκές σκιάσεις αναλόγως με την πρόοδο του κάθε έργου. Επομένως, το επόμενο δελτίο... θυέλλης θα εκδοθεί στις 15 Απριλίου.

Αυστηρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον κ. Πάγκαλο να τον ενημερώνει λεπτομερώς για την κινητικότητα των υπουργείων και μάλιστα εξαιτίας της εικόνας που σχημάτισε, ότι δηλαδή ορισμένα υπουργεία έχουν μείνει πίσω, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αυστηρός στην συνεδρίαση του άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη ζητώντας από τον καθένα υπουργό χωριστά να του εξηγήσει με λεπτομέρειες ποιες είναι οι προτεραιότητές του και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους.


Στο πράσινο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ για την ανεξαρτησία της Στατιστικής Υπηρεσίας (σχέδιο νόμου Οικονομικών)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ή εκτέλεση προϋπολογισμού ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ κονδυλίων προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση (υπουργική απόφαση Οικονομικών)

ΥΠΟΒΟΛΗ εκθέσεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού από κάθε υπουργείο σε μηνιαία βάση (υπουργικές αποφάσεις Οικονομικών-υπουργεία)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ στο Διαδίκτυο μηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού (υπουργική απόφαση Οικονομικών)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ μόνιμων διυπουργικών ομάδων εργασίας για προετοιμασία και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού (υπουργική απόφαση, Οικονομικώνυπουργεία)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ αποθεματικού με τη θεσμοθέτηση όπως ανώτατου ορίου 90% στη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού (απόφαση υπουργείου Οικονομικών)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ μισθολογικών δαπανών και προσωπικού στο Δημόσιο ΠΕΡΙΚΟΠΗ ποσοστού 10% στα επιδόματα του Δημοσίου (κεντρική διοίκηση, επιδοτούμενα ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ βαθμού, μη εισηγμένες ΔΕΚΟ και ασφαλιστικά ταμεία) (νομοθεσία, Οικονομικών και υπουργεία)

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ κανόνα 5 προς 1 στις συνταξιοδοτήσεις/προσλήψεις στο Δημόσιο (νομοθεσία Οικονομικών-Εσωτερικών)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ προσλήψεων για το 2010 με εξαίρεση τις αναγκαίες προσλήψεις για την κάλυψη κρίσιμων κενών θέσεων στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της ασφάλειας (νομοθεσία, Οικονομικών-υπουργεία)

ΜΕΙΩΣΗ συμβάσεων ορισμένου χρόνου έως το 1/3 στους περισσότερους τομείς της κυβέρνησης (νομοθεσία, Οικονομικών-υπουργεία)

ΟΛΕΣ οι προσλήψεις στο Δημόσιο θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ (νομοθεσία, Εσωτερικών)

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ μείωση κρατικών δαπανών ΕΝΙΣΧΥΣΗ του ρόλου του πρώτου επιπέδου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μείωση του αριθμών των δήμων από 1.034 σε 370 (νόμος, Εσωτερικών)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του δεύτερου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αιρετές περιφερειακές αρχές και μείωση του αριθμού των οργανισμών από 76 σε 13, όσες δηλαδή οι σημερινές περιφέρειες (νόμος, Εσωτερικών)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 περιφερειακών γενικών διοικήσεων σε αντικατάσταση των σημερινών 13 περιφερειακών αρχών (νόμος, Εσωτερικών)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ μείωση των νομικών προσώπων που ιδρύθηκαν από τους φορείς των τοπικών αρχών από 6.000

σε 2.000 (νόμος, Εσωτερικών)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ στο Διαδίκτυο όλων των αποφάσεων της κυβέρνησης που αφορούν δαπάνες (νομοθεσία, Εσωτερικών)

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ του προοδευτικού φόρου επί της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, των κληρονομιών και γονικών παροχών (νομοθεσία, Οικονομικών)

ΑΥΞΗΣΗ του φόρου στα τσιγάρα (νόμος, Οικονομικών) ΑΥΞΗΣΗ του φόρου στα ποτά (νόμος, Οικονομικών)

ΑΥΞΗΣΗ του φόρου στα καύσιμα (νόμος, οικονομικών)

ΘΕΣΠΙΣΗ ετήσιων στόχων για τις Εφορίες και αξιολόγησή τους με βάση την απόδοση (υπουργική απόφαση, Οικονομικών)

ΡΥΘΜΙΣΗ επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις (νομοθεσία Οικονομικών-Οικονομίας)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ πρωτοβουλία για τη μετανάστευση (νομοθεσία, Εσωτερικών)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ υφιστάμενης νομοθεσίας αδειοδότησης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (υπουργική απόφαση, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)


Στο λευκό

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ όλων των κατ΄ εξαίρεση προσλήψεων (Εσωτερικών)

ΑΛΛΑΓΗ θεσμικού πλαισίου προμηθειών υγείας (Υγείας)

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ διαχείρισης φαρμάκων (Υγείας) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ παρακολούθηση συνταγογράφησης γιατρών (Υγείας)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ μεταρρύθμιση (Εργασίας)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ μέτρων καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας (Εργασίας)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε ηλεκτρονική μορφή (Οικονομικών)

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ αριθμού κλειστών επαγγελμάτων (Οικονομικών-Οικονομίας)

ΠΡΟΩΘΗΣΗ συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τροποποίηση (Οικονομίας)

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ πλαίσιο για την ανασυγκρότηση των αγροτικών συνεταιρισμών (Αγροτικής Ανάπτυξης)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία των κολεγίων (Παιδείας)

ΜΕΤΡΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες (Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)


Στο κόκκινο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ αποτελεσματικών ελέγχων κατά την παραγωγή και δημοσιοποίηση των δημοσιονομικών στατιστικών (υπουργική απόφαση Βουλή, Οικονομικών, Εσωτερικών)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ εξωτερικών ελεγκτών σε φορείς του Δημοσίου για την υποστήριξη του έργου του Γενικού Λογιστηρίου (Προετοιμασία Συμβάσεων Οικονομικών-εποπτεύοντα υπουργεία)

Κατάρτιση προϋπολογισμού
ΤΡΙΕΤΕΙΣ προϋπολογισμοί με ενσωμάτωση περικοπών δαπανών (Οικονομικών, υπουργεία)

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ και κατάργηση οργανισμών του δημόσιου τομέα (υπουργεία)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ μείωση του αριθμού επιτροπών επί πληρωμή του δημοσίου τομέα (υπουργεία)

ΑΛΛΑΓΗ του τρόπου πρόσληψης εκπαιδευτικών (νομοθεσία, Παιδείας θα κατατεθεί τον Απρίλιο)

ΕΞΙΣΩΣΗ ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο σε συνέχεια καταδικαστικής απόφασης ΔΕΚ (Νομοθεσία, Οικονομικών)

ΑΛΛΑΓΗ του τρόπου τιμολόγησης των φαρμάκων (νομοθεσία, υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας)

Φορολογική πολιτική
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ενιαίας προοδευτικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα (νομοθεσία, Οικονομικών, κατατέθηκε στη Βουλή)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ κινήτρων για την έκδοση αποδείξεων (νομοθεσία, Οικονομικών) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ αυτοτελούς φορολόγησης και των περισσότερων φοροαπαλλαγών (νομοθεσία, Οικονομικών κατατέθηκε στη Βουλή)

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ των διανεμόμενων κερδών στην κλίμακα των φυσικών προσώπων και παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για επανεπένδυση των κερδών (νομοθεσία, Οικονομικών)

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ όπως ενδο-ομιλικές συναλλαγές και μέτρα για την ενίσχυση όπως φορολογικής λογοδοσίας των υπεράκτιων εταιρειών και των ιδιοκτητών (νομοθεσία, Οικονομικών)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ εφαρμογή φόρου στα κέρδη κεφαλαίου από βραχυπρόθεσμες και χρηματιστηριακές συναλλαγές (νομοθεσία, Οικονομικών)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ για την εποπτεία της αγοράς στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την εφαρμογή νέων κανόνων ελέγχου σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης (τροποποίηση νομοθεσίας- Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας)

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ των διοικητικών διαδικασιών του ΕΣΠΑ με στόχο την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων (τροποποίηση ισχύουσας νομοθεσίας- Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ της διαφάνειας στην αγορά εργασίας (σχέδιο νόμου Εργασίας)

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για την προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής (Νομοθεσία, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εκκρεμεί η δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ)

ΡΥΘΜΙΣΗ των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (νομοθεσία Οικονομίας, Οικονομικών, Δικαιοσύνηςαναμένεται η κατάθεση στη Βουλή)

ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ πλαίσιο για τη θέσπιση Μητρώου Αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (νομοθεσία, υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παραδόθηκε στο γραφείο Πρωθυπουργού)
ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: