1.2.10

Υπό επιτήρηση ο Παπαδρόσος...

Όχι ότι δεν ήταν από την αρχή. Απλά τώρα παραείναι.

Η Κομαντατούρα του κατέβασε το λοχαγό της φρουράς, τον χοντρομπαλά, ξανθομπάμπουρα Ματίας, δίπλα του. Σφήνα στο...

...διπλανό γραφείο.

Ο Παπαδρόσος τον έχει καλοπιάσει από την αρχή (με επισκέψεις σε μπουζουκομάγαζα, με την ανάλογη παρέα). Αλλά ο λοχαγός υπακούει μόνο στους ανωτέρους του...

Δεν υπάρχουν σχόλια: