31.1.10

Οι εφημερίδες της Κυριακής...VETO: Διώχνουν 7.500 στελέχη από Δημόσιο και Οργανισμούς.

Γενικό σάρωμα στο κράτος με Νομοθετική ρύθμιση.


Δεν υπάρχουν σχόλια: