1.7.09

Με εγγύηση €500.000 ( ! ) οι άδειες των κολεγίων ...


Αλλαγές στον νόμο για τα ιδιωτικά κολέγια κάνει το υπουργείο Παιδείας στο «παρά πέντε» της αδειοδότησής τους, με βασικό στόχο την εναρμόνιση της ελληνικής με την κοινοτική νομοθεσία. Στην υπουργική απόφαση που υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου και έχει ήδη διαβιβαστεί στους ιδιοκτήτες των κολεγίων καθορίζονται όλα τα κριτήρια για τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας τους και οι διατάξεις της φωτίζουν τα ασαφή σημεία του νόμου που ψηφίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι. Αλλαγές γίνονται ωστόσο στα ζητήματα που ήταν εμφανές από την περίοδο ακόμη της εισήγησης του νόμου ότι θα προσέκρουαν σε θέματα κοινοτικής νομοθεσίας, όπως η...
ανάμειξη του ελληνικού κράτους στα προγράμματα σπουδών των παραρτημάτων ευρωπαϊκών ΑΕΙ. Παραμένει η προϋπόθεση της κατάθεσης εγγυητικής επιστολή 500.000 ευρώ από κάθε ενδιαφερόμενο για να λάβει την άδεια ίδρυσης του κολεγίου του. Προβλέπεται όμως η δυνατότητα να κατατεθεί σε πρώτη φάση απλή επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας με την οποία θα βεβαιώνεται ότι θα εκδοθεί εγγυητική επιστολή υπέρ του κολεγίου που την καταθέτει, όταν αυτή ζητηθεί.

Ετσι το υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζει με την υπουργική απόφαση ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει κανένα δικαίωμα ελέγχου στο πρόγραμμα σπουδών κολεγίων που αποτελούν παραρτήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Ωστόσο θέτει μια σειρά περιορισμών για τη λειτουργία τους. Μεταξύ αυτών είναι η κατάθεση μελετών για την επαγγελματική αποκατάσταση των υποψηφίων σπουδαστών στις ειδικότητες που θα προσφέρονται. Οπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, μόνο το 10% των καθηγητών των ιδιωτικών κολεγίων θα πρέπει να κατέχει υποχρεωτικά διδακτορικό τίτλο ενώ το 30% θα πρέπει να κατέχει τίτλο μάστερ. Οσον αφορά τα θέματα στέγασης των κολεγίων, στην υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι άδεια μπορεί να πάρει όποιος ιδιοκτήτης κολεγίου κατέχει, το «μίνιμουμ», 300 τ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας πρέπει να έχει ανακοινώσει ως τις 31 Αυγούστου τα ονόματα των επιχειρήσεων που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, ενώ έχει παραλάβει ως σήμερα σχεδόν 40 αιτήσεις. Η νέα υπουργική απόφαση, που εξασφάλισε «Το Βήμα», προβλέπει ότι: * Τα κολέγια που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (τα αναφερόμενα ως παραρτήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων) με τη νομική μορφή της συμφωνίας δικαιόχρησης, «υποβάλλουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών όπως αυτό έχει εγκριθεί από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και το οποίο εφαρμόζεται ως έχει». Μαζί με το πρόγραμμα υποβάλλονται και οι συμφωνίες δικαιόχρησης ή πιστοποίησης.

* Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να καλύπτει με πληρότητα όλα τα παρεχόμενα γνωστικά αντικείμενα και να περιλαμβάνει αναλυτικό περιεχόμενο κάθε προτεινόμενου μαθήματος, ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο, χαρακτηρισμό προτεινομένων μαθημάτων σε «υποχρεωτικά» και «προαιρετικά», σε «θεωρητικά», «εργαστηριακά» και «μεικτά». Πρέπει ακόμη να περιλαμβάνει αριθμητική και περιγραφική κατάσταση μαθημάτων με τον απαιτούμενο εποπτικό και εργαστηριακό εξοπλισμό, τα απαιτούμενα προσόντα των διδασκόντων και τα διδακτικά βοηθήματα.

* Οι διδάσκοντες στα κολέγια που αποτελούν παραρτήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που έχουν οι καθηγητές στο αντίστοιχο τμήμα του συνεργαζόμενου πανεπιστημίου, ενώ αντίστοιχη πρέπει να είναι και η αναλογία διδασκόντων- διδασκομένων. Οι διδάσκοντες στα κολέγια πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ (πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου, ισότιμου και ομοταγούς αλλοδαπού ιδρύματος και να έχουν τουλάχιστον τριετή εκπαιδευτική, ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ως 10% του συνολικού αριθμού των διδασκόντων σε κάθε κολέγιο) δεν απαιτείται η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων που επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των ειδικών δεξιοτήτων τους. Ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού αριθμού των διδασκόντων σε κάθε κολέγιο πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού. Ποσοστό 10% πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε διδακτορικό δίπλωμα.

* Η αίτηση για χορήγηση άδειας κολεγίου συνοδεύεται από πλήρη και εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας με ορίζοντα τριετίας. Πρέπει ωστόσο να τεκμηριώνεται ακόμη, μέσα από τα κεφάλαια της μελέτης, «η αξιοπιστία και η οικονομικά εύρωστη λειτουργία του κολεγίου για τα επόμενα τρία εκπαιδευτικά έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας».

- Μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του κολεγίου υποβάλλεται και εισηγητικό σημείωμα με περίγραμμα κάθε προσφερομένης ειδικότητας (ανάλυση επαγγελματικού έργου και επαγγελματικής δραστηριότητας). Ακόμη θα αναφέρονται οι τομείς επαγγελματικής απασχόλησης των σπουδαστών, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες της ελεύθερης αγοράς εργασίας.

* Κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομή. Ο ελάχιστος συνολικός χώρος του κολεγίου, ανάλογα με τις προσφερόμενες ειδικότητες, πρέπει να είναι 300 τ.μ., στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι χώροι και οι βοηθητικοί χώροι του κολεγίου. Προβλέπεται ότι κολέγια μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς δικά τους εργαστήρια, αλλά με εργαστήρια δανεικά ή ενοικιαζόμενα. Προβλέπεται ακόμη ότι στα κολέγια όπου εκπαιδεύονται περισσότεροι από 1.500 σπουδαστές είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ιατρείου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και η ύπαρξη ασθενοφόρου.

Κ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ (πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων)
Περιμένουμε και αναγνώριση των πτυχίων
Η χορήγηση των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας δεν θα αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας μας, γιατί ούτως ή άλλως υφιστάμεθα εδώ και χρόνια τους πιο απαιτητικούς ελέγχους των βρετανικών πανεπιστημίων με τα οποία συνεργαζόμαστε, του Βρετανικού Οργανισμού Ελέγχου Ποιότητας των Πανεπιστημίων (QΑΑ), του Βρετανικού Οργανισμού Πιστοποίησης (ΒΑC).

Εν τούτοις, οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας θα επιτρέψουν στο υπουργείο να καταρτίσει επιτέλους έναν κατάλογο με τα κολέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα. Δεν πρέπει βεβαίως να ξεχνούμε ότι οι σπουδαστές και οι απόφοιτοί μας ενδιαφέρονται κυρίως για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αναγνώρισης των πτυχίων των κολεγίων με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Αυτό, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του υπουργείου Παιδείας, πρέπει να εκδοθεί εντός του Ιουλίου 2009. Ελπίζουμε ότι το υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει πολύ γρήγορα και στην εφαρμογή των νόμων.
BHMA

Δεν υπάρχουν σχόλια: