"Κοιτάξτε πως δείχνουν τα δυτικά ΜΜΕ, σκηνές από την Ουκρανία. Στην πραγματικότητα κρύβεται τεράστιος αριθμός ...